Scroll to top
Site-ul www.itotem.ro este operat de S.C. Purple Custom Solutions S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în localitatea Aleșd, Str. Bobâlna, nr. 127C, Jud. Bihor, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J5/2726/2019, CUI RO 41954034.

Utilizarea site-ului www.itotem.ro (acces, navigare, cumpărare sau închiriere de produse) constituie un mod implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în rândurile de mai jos:

DEFINIȚIE TERMENI
Utilizator sau vizitator: orice persoană fizică și/ sau juridică ce accesează site-ul www.itotem.ro, indiferent de motiv (cumpărare, închiriere, vizitare).


Cumpărător: persoană fizică, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o comandă (cumpărare de produs sau închiriere).


Beneficiar: persoană (fizică sau juridică) căreia, în temeiul unui contract, i se predau anumite produse sau lucrări, ori i se prestează anumite servicii; atât utilizatorii/ vizitatorii, cât și cumpărătorii sunt denumiți beneficiari.


Furnizor – S.C. Purple Custom Solutions S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în localitatea Aleșd, Str. Bobâlna 127C, Jud. Bihor, CP 415100, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J5/2726/2019, CUI RO 41954034, cu nume de identificare pe acest site și ITOTEM.


Bunuri și Servicii – prin Bunuri se înțelege totalitatea produselor ce urmează a fi comandate și achiziționate, inclusiv produsele realizate la comanda clientului, personalizate (care implică drepturi de proiectare/patentare, mărci înregistrate) și Servicii furnizate de către Furnizor, Beneficiarului, în urma unui contract încheiat între cele două părți.


Comandă: cerere adresată Furnizorului, un document electronic (e-mail, factură, proformă etc.), prin intermediul căruia Furnizorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile, iar Beneficiarul/ Cumpărătorul este de acord să primească Produsele și să efectueze plata. Modificăril ale comenzii se fac discutând direct cu Furnizorul și anunțându-l în prealabil.


Plăți și livrare
Plata se efectuează cash sau online prin virament bancar, în urma comenzii, după care Furnizorul va emite o factură unde va specifica informațiile necesare emiterii ei, conform legii. Toate datele transmise prin transferul online vor avea loc în deplină siguranță, astfel încât datele Beneficiarului vor fi protejate, iar detaliile referitoaree la card nu vor fi stocate. După confirmarea plății și a încheierii contractului, se vor livra Bunurile, Serviciile și Documentele, printr-o modalitate favorabilă atât Furnizorului, cât și Beneficiarului. Furnizorul are obligația să asigure ambalarea în siguranță și atașarea documentelor necesare. În cazul în care livrarea are loc prin curierat sau poștă, riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile vor fi preluate de către acestea (serviciu de curierat/poștă) sau de către reprezentantul Beneficiarului. Întârzierile care țin de Producător sau de Compania care asigură curieratul ies din sfera responsabilităților Furnizorului.


Drepturi de proprietate Intelectuală (DPI) – includ drepturile imateriale (proiectare, mărci, model, brand, dreptul de autor asupra produselor create de Itotem) pentru toate produsele disponibile pe www.itotem.ro. Siglele, logo-urile, denumirile bunurilor și a serviciilor (inclusiv cele care aparțin colaboratorilor/ partenerilor Furnizorului) sunt proprietatea deținătorilor de drept și, prin urmare, aceștia au drepturi și obligații depline asupra lor.


Politica de confidențialitate privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și modul de gestionare a acestora
Începând cu data de 25 mai 2018, în privința protecției datelor cu caracter personal, vor deveni aplicabile reglementarile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR).
Atunci când accesați site-ul și ne comunicați date sau informații cu caracter personal acestea vor putea fi folosite de către site-ul www.itotem.ro:
(i) în vederea îmbunătățirii de către www.itotem.ro a produselor și serviciilor oferite;
(ii) servicii de comunicare electronice (notificări privind oferte curente sau alte mesaje speciale).
Accesarea site-ului www.itotem.ro și oferirea de date sau informații cu caracter personal constituie consimțământul utilizatorului ca datele sale personale să fie stocate într-o bază de date administrată de www.itotem.ro. Toate datele oferite de utilizator prin intermediul utilizării acestui site sunt colectate și prelucrate de către de www.itotem.ro și vor putea fi folosite de către www.itotem.ro în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai sus. Numai pe baza consimțământului utilizatorului și în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil să oferim astfel de informații către terți. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, utilizatorul poate solicita, cu titlu gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele sale sunt sau nu prelucrate, poate interveni asupra datelor transmise, poate formula opoziție împotriva prelucrării datelor pentru motive întemeiate legate de situația sa particulară. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului său al unui terț sau să fie dezvăluite unor terți în asemenea scop.


Cookie-uri
Acest site web folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni, de obicei criptate utilizate pentru optimizarea experienței utilizatorilor la accesarea unei pagini web, fiind stocate în directoarele browserului de internet prin intermediul căruia accesați un site web. Utilizatorul poate opta pentru dezactivarea lor. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la o experiență mai puțin adaptată obiceiurilor utilizatorului și, totodată, lipsită de personalizare. Cookie-urile permit colectarea de informații despre utilizatori (IP, ora, durata si locul vizitei, browserul folosit și versiunea acestuia, sistemul de operare, rezoluția dispozitivului de pe care este accesat site-ul etc.). Aceste cookie-uri sunt utilizate de ITOTEM cu scopul îmbunătățirii serviciilor oferite utilizatorilor, precum și în scop de marketing.


Jurisdicție
Contractul de vânzare-cumpărare sau de închiriere produse, încheiat între Furnizor și Beneficiar/Cumpărător, este supus legilor românești în vigoare. Eventualele litigii apărute între cele două părți se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul imposibilității unei înțelegeri între părți, soluționarea litigiului revine instanțelor judecătorești românești competente.